Vi tilbyder:

 • Indhentning af §3 tilladelser.
 • Uvildig rådgivning vedrørende anlæg og oprensning af vådområder.
 • Opmåling af arealer på vådområder.
 • Beregning af mængder, der skal opgraves/ oprenses.
 • Udtagning af jord og slamprøver samt analyse af disse.
 • Udfærdigelse af arbejdsbeskrivelse på opgaven.
 • Afsætning af jord/slam, hvis der er behov for dette.
 • Beregning af tidsforbrug/materialeforbrug.
 • Udfærdigelse af overslagspris eller fast tilbud.
 • Styring af opgaven fra start til endelig aflevering og godkendelse.
 • At stå som rådgiver eller hovedentreprenør på såvel små som store opgaver.