Vi tilbyder anlæg af nye vådområder

Alt fra søer, moser, voldgrave, kanaler og meget mere.

Vores ekspertise ligger indenfor anlæg af søer, vandhuller og andre vådområder. Vi har mange års erfaring med anlæg og oprensning af vådområder, og vi udfører opgaver for private, landbrug, kommuner m.v.

Om opgaven drejer sig om anlæg af en ny sø, genslyngning af å-løb eller anlæg af andre vådområder spiller ingen rolle for os. Vi har mange års erfaring indenfor anlæg af alle typer vådområder.

Vi ved, at det kan være en stor beslutning at få anlagt en sø eller få foretaget naturgenopretning. Mange spørgsmål melder sig om anlæggets omfang og forløb, og derfor tilbyder vi også omfattende og grundig rådgivning i forbindelse med nye anlæg.

Vi påtager os enhver opgave indenfor anlæg af vådområder. Herunder kan du se et udsnit af de opgaver vi udfører:

 

  • Anlæg af søer, vandhuller, regnvandsbassiner, voldgrave, kanaler, put and take søer, sandfang og krebsesøer.
  • Anlæg af vådområder med Bentonit membran.
  • Naturgenopretning og genslyngning af å-løb.
  • Anlæg og reetablering af diger.
  • Øvrige arbejder i blødbundsområder.
  • Nedlæggelse af dambrug og øvrige vådområder.

Hvis du overvejer anlæg af en ny sø eller et vandhul, eller hvis der er behov for at få udført naturgenopretning, så kontakt SØ & MOSE for et uforbindende tilbud på tlf.: +45 30484242 eller jan@soe-mose.dk

Hvis man har planer om at anlægge en ny sø, er der en del spørgsmål, som vil være relevante at søge svar på, inden opgaven påbegyndes.
Læs relevante spørgsmål her