Klipning af vandplanter under vand

Klipning af vandplanter under vand f.eks. tagrør, siv, åkander, udføres med flydende materiel monteret med klippeudstyr for rydning af vandplanter i søer, moser, bassiner m.v.

Rydning og knusning af bevoksning

Rydning og knusning af bevoksning – buske, træer m.v. – udføres med knusehoved monteret på gravemaskiner med op til 22 m rækkevidde på svært tilgængelige arealer f.eks. skrænter, volde og blødbundsområder.

Klipning og opsamling af åkander.

Klipning af tagrør.