Strandrensning, havne og sejlrender

Vi tilbyder rensning af havne, strande og sejlrender

Vi udfører bl.a. følgende:

  • Strandrensning med tangrive
  • Oprensning af tang på stranden og langs med kysten udføres med Long Reach gravemaskine med 22 m rækkevidde monteret med tangrive.
  • Udgravning af sand fra strand og strandrevler til kystfodring
  • Oprensning og uddybning af sejlrender og havne
  • Nedramning af stolper og pæle omkring anlægsbroer
  • Udlægning af sten for kystsikring.