Vi kan tilbyde at stå som rådgiver eller hovedentreprenør på såvel små som store opgaver
Strandrensning af
Klipning af vandplanter under vand

 

     
  Søer, moser m.v.
     
 
Voldgrave, kanaler m.v.
     
 
Strandrensning/havne
     
 
Inspiration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

Oprensning af voldgrav

 

Voldgrav før oprensning af slam, dunhammer og åkander og før sænkning af vandstanden.

Voldgraven efter oprensning, hvor et lille område med åkander er bevaret. Den oprindelige vandstand vender efterhånden tilbage til det naturlige niveau.

Oprenset materiale fra voldgraven læsses herefter på store vogne for udkørsel og spredning på tilstødende marker.

 

 

   

Voldgrav er oprenset for slam og vandplanter der læsses på dumper for bortkørsel og spredning på markarealer.

Vandstand vender efter kort tid tilbage til det normale niveau.

 

 

 

   
 

 

Long Reach gravemaskine i arbejde

 

Udlægning af gydegrus i åløb

Her ses udlægning af gydegrus i et større åløb.

 

 

 

Til toppen

 

 
 

Sø & Mose v/Jan Schiøtt - CVR.nr. 33447019 - Tlf.: 30 48 42 42