Vi kan tilbyde at stå som rådgiver eller hovedentreprenør på såvel små som store opgaver
Strandrensning af
Klipning af vandplanter under vand

 

     
  Søer, moser m.v.
     
 
Voldgrave, kanaler m.v.
     
 
Strandrensning/havne
     
 
Inspiration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    
Strandrensning af tang langs med kysten

Ramning af 5 meter 15x20 cm pæle til flydebro.

Strandrensning af tang langs med kysten

Anlæg af ny sejlrende og slæbested.

   
Strandrensning af tang langs med kysten

Dette billede viser oprensning af tang langs med kysten, inden det læsses på dumper for bortkørsel.

Opsamling af tang ved stranden

Endnu et eksempel på strandrensning med opsamling af tang.

Her udgraves sandrevler til anvendelse for kystfodring

Udgravning af sandrevler der læsses på dumper for transport til stranden, hvor det anvendes til kystfodring.

Dumper læsset med det udgravede sand fra sandrevlerne

Udgravet sand fra sandrevlerne læsses på dumper.

   

Strandrensning udføres med Long Reach gravemaskine monteret med tangrive.

Maskinen er godkendt til at arbejde i følsomme områder.

 

Den brede tangrive monteret på gravemaskine.

   

Til toppen

 

 

 

 


 

Sø & Mose v/Jan Schiøtt - CVR.nr. 33447019 - Tlf.: 30 48 42 42