Vi kan tilbyde at stå som rådgiver eller hovedentreprenør på såvel små som store opgaver
Strandrensning af
Klipning af vandplanter under vand
 

 


Vi tilbyder rådgivning omkring nedennævnte spørgsmål samt øvrige spørgsmål, der evt. måtte opstå i forbindelse med udførelse af opgaver omkring anlæg af søer, moser, voldgrave, bassiner, kanaler m.v.

Relevante spørgsmål ved oprensning af vådområde:

 • Er der mulighed for tilskud til oprensning af vådområde?
 • Kræves der tilladelse for at oprense et vådområde?
 • I hvilken periode på året må oprensning udføres?
 • Er der behov for rydning af bevoksning, inden oprensning påbegyndes?
 • Er der affald eller forurening i arbejdsområdet?
 • Hvordan er bundforhold i vådområdet? (fast/blød)
 • Er der udført en mængdeberegning på den materiale mængde, der skal oprenses?
 • Hvilken metode er optimal for oprensning i vådområdet?
 • Er der behov for køreplader i arbejdsområdet?
 • Kan vådområdet tørlægges for vand?
 • Er der udført analyse af materiale, der skal oprenses?
 • Er der luftledninger ved arbejdsområdet?
 • Hvor kan det oprensede materiale deponeres?
 • Kan materiale oplægges i midlertidigt depot for afvanding, hvis der er behov for bortkørsel?
 • Er der egnet adgangsvej for de maskiner, der skal anvendes til opgaven?
 • Hvordan skal arbejdsområdet reetableres, når oprensning er afsluttet?

 


 

På grund af for lav vanddybde i denne sø kan vandplanter etablere sig i hele søen

Sø der trænger til oprensning af tagrør og pilebuske

 


 

 

 Sø & Mose v/Jan Schiøtt - CVR.nr. 33447019 - Tlf.: 30 48 42 42