Vi kan tilbyde at stå som rådgiver eller hovedentreprenør på såvel små som store opgaver
Strandrensning af
Klipning af vandplanter under vand

 

     
  Søer, moser m.v.
     
 
Voldgrave, kanaler m.v.
     
 
Strandrensning/havne
     
 
Inspiration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

Inspiration

Flot voldgravsanlæg i parken.

Et flot voldgravsanlæg i parken.

 

 

Denne voldgrav har begyndende opvækst af vandplanter.

Denne voldgrav har begyndende opvækst af vandplanter. En oprensning vil nok være nødvendig indenfor en årrække.

 

 

Voldgrav med spuns.

Her ses en voldgrav med spuns. Spunsen er eroderet med tiden og trænger til renovering.

 

 

Vådområder er smukke og spændende naturområder

Vådområder er smukke og spændende naturområder, som forøger en ejendoms værdi og beriger både flora og fauna.

 
Vådområde i skoven.

Et vådområde i skoven.

 
Denne mindre sø er i fin balance.

Denne mindre sø er i fin balance. Bevoksning i vandkanten og åben vandflade på midten af søen. Der kan stadig komme lys og luft til søen, hvilket er med til at holde den i balance.

 
Et eksempel på en større sø i udkanten af skovområde.

Her er et eksempel på en større sø i udkanten af skovområde.

 
Sø, som trænger til oprensning.

Dette billede viser en sø, som trænger til oprensning af tagrør og pilebuske der vokser på kronekant.

 
Nyetableret sø.

Her ses et eksempel på en forholdsvis nyetableret sø.

 
Skovsøen på dette billede er i fin balance.

Skovsøen på dette billede er i fin balance. De omgivende træer er placeret med god afstand til søen, der tillader sollys til vandfladen.

 
Smuk sø omgivet af birkeskov.

Her ses en smuk sø omgivet af birkeskov.

 
Nyetableret sø

Her er endnu et eksempel på en nyetableret sø. Bevoksning ved kronekant er ved at etablere sig, og søen vil inden længe se mere naturlig ud.

 
En oprensning af denne sø er påkrævet.

En oprensning af denne sø er påkrævet. Ellers vil den på sigt kunne udvikle sig til en mose. Vanddybden i søen er for lav, og dette gør, at vandplanter har optimale betingelser for at etablere sig i hele søen. En anden medvirkende årsag kan være, at søen bliver tilført næringsstoffer fra tilstødende arealer, drænrør m.v.

 
Ellesump

Elletræer kan tåle at stå i urskovsagtig våd underbund. Denne ellesump er et godt eksempel på, hvor smukt et vådområde kan være.

 
 
 

Til toppen

 

 
 

Sø & Mose v/Jan Schiøtt - CVR.nr. 33447019 - Tlf.: 30 48 42 42