Strandrensning af
Klipning af vandplanter under vand
 

 


Vi tilbyder rådgivning omkring nedennævnte spørgsmål samt øvrige spørgsmål, der evt. måtte opstå i forbindelse med udførelse af opgaver omkring anlæg af søer, moser, voldgrave, bassiner, kanaler m.v.

Relevante spørgsmål ved anlæg af ny sø:

 • Er der mulighed for tilskud til etablering af ny sø?
 • Kræves der tilladelse for etablering af ny sø?
 • Er der indkommet indsigelser til tilladelsen?
 • Hvordan er krav om afstand til evt. vandløb, skel,
  bygninger m.v.?
 • Er der udført jordbundsundersøgelser, hvor søen skal etableres?
 • Hvordan placeres søen i forhold til sollys, beplantning m.v.?
 • Er der kabler eller ledninger i arbejdsområdet?
 • Hvor og hvordan kan det opgravede materiale
  deponeres?
 • Kan opgravet råjord og muld indbygges blandet, eller skal det indbygges adskilt?
 • Med hvilken dybde og anlæg skal søen etableres?
 • Hvordan skal kronekant udføres?
 • Skal der etableres overløb til brønd, vådområde m.v.?
 • Er det en god ide at etablere en ø i søen?
 • Må der tilsluttes drænledning til søen?
 • Må jeg udsætte fisk, krebs eller ænder i søen?
 • Hvordan skal arbejdsområdet reetableres, når udgravning er afsluttet?

 

 


 

 

 Sø & Mose v/Jan Schiøtt - CVR.nr. 33447019 - Tlf.: 30 48 42 42