Vi kan tilbyde at stå som rådgiver eller hovedentreprenør på såvel små som store opgaver
Strandrensning af
Klipning af vandplanter under vand

Oprensning og anlæg

Vi tilbyder oprensning af søer, moser, voldgrave
m.v. samt anlæg af regnvandsbassiner, søer,
kanaler og andre vådområder.

Vi råder over det nødvendige anlægsudstyr og den nødvendige ekspertise til at etablere eller oprense
vådområder. Gennem årene har vi erfaring fra
mere end 1500 opgaver indenfor etablering og
oprensning af søer, moser, voldgrave m.v. Vi råder
over entreprenørmaskiner, der er godkendte til at arbejde i naturbeskyttede områder.

At anlægge et nyt vådområde er en vigtig
beslutning, og det er derfor nødvendigt, at man kan
få den rette rådgivning. Derfor tilbyder vi også rådgivning indenfor anlæg og oprensning af søer, moser, regnvandsbassiner m.v.

Kontakt SØ & MOSE for et uforbindende tilbud på
tlf.: 30 48 42 42 eller jan@soe-mose.dk. Sammen
finder vi den bedst mulige løsning på din opgave.

  

Oprensning og anlæg af:

 • Søer
 • Moser
 • Vandhuller
 • Tørvemoser
 • Voldgrave
 • Kanaler
 • Havne
 • Sejlrender
 • Regnvandsbassiner
 • Sandfang
 • Krebsesøer
 • Put and take søer
 • Gadekær
 • Mølledamme
 • Mergelgrave
 • Parksøer
 

 

 

 

Vi har teknisk udstyr og maskiner i alle landsdele.

Vi udfører opgaver for:

 • Godser
 • Landbrug
 • Skovbrug
 • Renseanlæg
 • Kommuner
 • Golfklubber
 • Entreprenører

 • Havne
 • Grusgrave
 • Fiskesøer
 • Anlægsgartnere
 • Naturstyrelsen
 • Pumpelaug
 • Private


 

 

 

 

 


Sø & Mose v/Jan Schiøtt - CVR.nr. 33447019 - Tlf.: 30 48 42 42